PERSBERICHT 24-09-2010

‘t Peerhoes in oprichting
Op regelmatige tijden zijn er in het verleden pogingen ondernomen om te komen tot een ontmoetingsplek voor hoogbegaafden van binnen en/of buiten Mensa. Tot nu toe is het niet gelukt maar de interesse is er wel degelijk.
Als ondernemer heb ik gemerkt dat die interesse groter werd naarmate meer mensen er voor uit durfden te komen hoogbegaafd te zijn. En daar ook plezier aan begonnen te beleven. Deze ontwikkeling creëert kansen voor een ontmoetingplek voor hoogbegaafden want in je eentje hoogbegaafd zijn is minder leuk dan je laten omringen door soortgenoten. Het contact is anders, fijner ondanks de meningsverschillen.
De doelgroep is kritisch en veeleisend. Terecht overigens en met de opzet van een ontmoetingsplek moet daar rekening mee worden gehouden. Bij een juiste opzet en uitvoering van dit idee moet het mogelijk zijn om het commercieel te maken. Hierdoor zal het op termijn niet afhankelijk hoeven zijn van subsidies of sponsoring. Een voorwaarde is dan wel dat de doelgroep in voldoende mate moet laten blijken geïnteresseerd te zijn in een ontmoetingsplek en daar ook blijvend gebruik van zal gaan maken. Als ondernemer kun je wel overtuigd zijn van die interesse, andere partijen prefereren hardere cijfers.
Gelet op het bovenstaande heb ik in kort bestek ‘t Peerhoes beschreven. ‘t Peerhoes wordt een gebouw waar gegeten, gepraat, gedronken en geslapen kan worden. Een gebouw waar je o.a. gebruik kunt maken van een cafe, eetzaal, cursuszalen, slaapkamers, bibliotheek, internetruimte, biljartzaal en een sprotruimte. De rechtsvorm wordt een stichting zonder winstoogmerk wat diverse voordelen oplevert.
Dit is realiseerbaar als er voldoende hoogbegaafden zijn die dit interessant en aantrekkelijk vinden. Met een doelgroep van 330.000 hoogbegaafden in Nederland en nog een groot aantal in Vlaanderen zou je denken dat investeerders geïnteresseerd zouden zijn maar niets is minder waar. Zij willen namen van hoogbegaafden die interesse hebben en mogelijk klant worden van ‘t Peerhoes. En dat is begrijpelijk want deze mensen kennen Mensa niet noch de hoogbegaafdenwereld. Daarom heb ik op de site een pagina gemaakt waarop hoogbegaafden hun naam kunnen plaatsen als ze interesse hebben in ‘t Peerhoes. Om in actie te kunnen komen moeten daar minimaal 100 namen komen te staan. Er staan nu 76 namen op (23-9-2010) en twee organisaties die ik laat meetellen als 15 namen. Nog negen te gaan dus voor ik kan beginnen met de vele gesprekken met investerders en eigenaren van gebouwen en de branche-organisatie voor de horeca. Maar ook tijdens die gesprekken is het erg belangrijk dat er namen bij komen op de site want dat is mijn grootste troef in deze gesprekken: “er IS interesse!” kan ik dan zeggen en bewijzen..
Naast de vele namen heb ik een aantal positieve reacties gehad van professionals die in hun werkgebied mij willen meehelpen, meestal gratis, om ‘t Peerhoes tot een succes te maken. Dan kun je denken aan een architect en ICT-ers maar ook beheerdersechtparen.
Als je ‘t Peerhoes ook wilt steunen, ga dan naar de website www.peerhoes.nl en laat je naam plaatsen! Met jouw naam en steun kunnen we straks gezellig wat gaan drinken in óns Peerhoes.