In het kort

is het tijdspad als volgt:

Tot 1 oktober ga ik proberen, samen met de ambassadeurs, om zoveel mogelijk donateurs te werven. Het gaat dan niet zozeer om de hoeveelheid geld, al is dat ook prima maar het gaat er om dat ik aan de eigenaar en later de gemeente en financiers kan laten zien dat zoveel hoogbegaafden de daad bij het woord gevoegd hebben en een donatie hebben gegeven. Als u dus als gezin 10,- wilt geven, geef dan tweemaal 5,-! ┬áDan wint mijn argument aan kracht en weten de eigenaar en ik dat ‘t Peerhoes een toekomst heeft.

Begin oktober wordt de beslissing genomen of we doorgaan of moeten stoppen.

Gaan we door dat volgt er het ononderbroken traject van opbouw van het bestuur, het gebouw, personeel, gemeente, etc.. Begin 2013 komt er dan de feestelijke opening en wordt ‘t Peerhoes actief.