Functieomschrijving bestuur ‘t Peerhoes

Het bestuur

 • is eindverantwoordelijke voor alles wat in en om ‘t Peerhoes gebeurt of gebeurd is
 • neemt personeel aan en ontslaat personeel met inachtneming van de adviezen van de Chef keuken en het beheerders-echtpaar
 • draagt zorg voor voldoende ondersteuning van de Chef keuken en het beheerders-echtpaar om hun werk adequaat te kunnen doen
 • draagt zorg voor de algehele boekhouding en de financiële activiteiten van ‘t Peerhoes
 • zorgt in samenspraak met het beheerders-echtpaar voor de meest effectieve promotie van ‘t Peerhoes
 • luistert goed naar de behoeften van de hoogbegaafden en blijft dit continue doen
 • controleert de algemene gang van zaken
 • draagt zorg dat het bestuur altijd volledig is en goed functioneert
 • laat zich controleren en inspireren door de Raad van Toezicht
 • zorgt constant voor een goede en prettige sfeer in ‘t Peerhoes
 • is bereid tot het sluiten van compromissen, is een teamplayer
 • vraagt alleen onkostenvergoeding
 • kiest in samenspraak met de Raad van Toezicht haar nieuwe leden

 

Raad van Toezicht

 • zorgt er voor dat het bestuur de aandacht gevestigd houdt op de doelgroep, de hoogbegaafden
 • zorgt voor tegenspraak in het bestuur en kan adviezen geven aan het bestuur
 • controleert op afstand de gang van zaken in ‘t Peerhoes
 • controleert de boekhouding en de financiën op de grote lijnen
 • heeft een sterke  adviserende stem in de aanstelling van nieuwe bestuursleden
 • vraagt alleen onkostenvergoeding
 • kiest in samenspraak met het bestuur haar nieuwe leden