Beheerders-echtpaar

Functieomschrijving:

 • Bereid zijn om in ‘t Peerhoes te wonen en daar een marktconforme huur voor te betalen, te verrekenen met het loon
 • Goede sociale vaardigheden om positief en effectief met groepen en individuen om te gaan
 • Adequaat kunnen organiseren zodat ‘t Peerhoes soepel functioneert
 • Het bestuur onderbouwd kunnen informeren over de gang van zaken in ‘t Peerhoes
 • De interne financiën onder controle hebben en verwerken in een boekhoudsysteem
 • Andere mensen de ruimte kunnen laten om hun ding te doen in ‘t Peerhoes
 • Personeel zoals schoonmakers en kinderleidsters kunnen aansturen en controleren
 • Bij schending van de huisregels of openbare zeden adequaat kunnen optreden
 • Bij calamiteiten adequaat en effectief kunnen optreden
 • Bereid zijn tot klein onderhoudswerk
 • draagt samen met de chef keuken sollicitanten voor aan het bestuur als toekomstige medewerkers van ‘t Peerhoes
 • Kinderen zijn geen bezwaar
 • Geboden loonniveau in overleg

Het beheerders-echtpaar heeft samen met de chef keuken een sleutelpositie in ‘t Peerhoes. Dit onderkennen en uit kunnen werken in de praktijk zal doorslaggevend zijn in de wervingsprocedure. ‘t Peerhoes is Kesteren zal een een wat luxe ‘clubhuis’ zijn welke dienstbaar is aan haar bezoekers en gebruikers. De beheerders dienen dit beleid te ondersteunen en in staat zijn om hieraan handen en voeten te geven.

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159