Functieomschrijving bestuur ‘t Peerhoes

Het bestuur

 • is eindverantwoordelijke voor alles wat in en om ‘t Peerhoes gebeurt of gebeurd is
 • neemt personeel aan en ontslaat personeel met inachtneming van de adviezen van de Chef keuken en het beheerders-echtpaar
 • draagt zorg voor voldoende ondersteuning van de Chef keuken en het beheerders-echtpaar om hun werk adequaat te kunnen doen
 • draagt zorg voor de algehele boekhouding en de financiële activiteiten van ‘t Peerhoes
 • zorgt in samenspraak met het beheerders-echtpaar voor de meest effectieve promotie van ‘t Peerhoes
 • luistert goed naar de behoeften van de hoogbegaafden en blijft dit continue doen
 • controleert de algemene gang van zaken
 • draagt zorg dat het bestuur altijd volledig is en goed functioneert
 • laat zich controleren en inspireren door de Raad van Toezicht
 • zorgt constant voor een goede en prettige sfeer in ‘t Peerhoes
 • is bereid tot het sluiten van compromissen, is een teamplayer
 • vraagt alleen onkostenvergoeding
 • kiest in samenspraak met de Raad van Toezicht haar nieuwe leden

 

Raad van Toezicht

 • zorgt er voor dat het bestuur de aandacht gevestigd houdt op de doelgroep, de hoogbegaafden
 • zorgt voor tegenspraak in het bestuur en kan adviezen geven aan het bestuur
 • controleert op afstand de gang van zaken in ‘t Peerhoes
 • controleert de boekhouding en de financiën op de grote lijnen
 • heeft een sterke  adviserende stem in de aanstelling van nieuwe bestuursleden
 • vraagt alleen onkostenvergoeding
 • kiest in samenspraak met het bestuur haar nieuwe leden

 

Schoonmaakster

Functieomschrijving:

Hij of zij

 • is in staat zelfstandig alle ruimtes behalve de keuken schoon te houden
 • heeft oog voor de vereiste hygiëne
 • heeft goede referenties en ervaring in het schoonhouden van gebouwen
 • draagt bij aan het dienstbare karakter van ‘t Peerhoes in Kesteren

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159

Kinderleidster

Functieomschrijving:

Hij of zij

 • heeft affiniteit met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar
 • is in bezit van SPW3 of vergelijkbaar diploma
 • heeft goede referenties in de kinderopvang
 • draagt bij aan het dienstbare karakter van ‘t Peerhoes in Kesteren

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159

Serveerster

Functieomschrijving:

Hij of zij

 • ondersteunt de Chef keuken met de bediening
 • is in staat om de keukenhulp tijdelijk (deels) te vervangen bv. bij ziekte
 • heeft goede referenties
 • draagt bij aan het dienstbare karakter van ‘t Peerhoes in Kesteren

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159

Keukenhulp

Functieomschrijving:

Hij of zij

 • ondersteunt de Chef keuken met alle werkzaamheden
 • is in staat om de sous chef keuken tijdelijk (deels) te vervangen bv. bij ziekte
 • heeft goede referenties
 • draagt bij aan het dienstbare karakter van ‘t Peerhoes in Kesteren

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159

Sous chef keuken

Functieomschrijving:

Hij of zij

 • ondersteunt de Chef keuken met alle werkzaamheden
 • is in staat om de Chef keuken tijdelijk te vervangen bv. bij ziekte
 • heeft een degelijke opleiding en goede referenties
 • draagt bij aan het dienstbare karakter van ‘t Peerhoes in Kesteren

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159

Chef keuken

Functieomschrijving

Hij of zij

 • is eindverantwoordelijke voor alles wat in de keuken en bar (al het eten en drinken) gebeurt
 • is in staat met referenties, om alle maaltijden kwalitatief goed te serveren
 • is op de hoogte van alle regelgeving inzake het uitbaten van een  horecaonderneming
 • kan goed delegeren en houdt daarbij het overzicht
 • geeft leiding aan het keukenpersoneel en de bediening
 • zorgt voor aantrekkelijke menukaarten voor ontbijt, lunch en diner
 • is eindverantwoordelijke voor de inkoop en let daarbij sterk op de kosten hiervan
 • is bereid tot effectieve samenwerking met het beheerders-echtpaar
 • kan zorg dragen voor een dienstbare opstelling van het keukenpersoneel en de bediening
 • draagt samen met het beheerders-echtpaar sollicitanten voor aan het bestuur als toekomstige medewerkers van ‘t Peerhoes
 • loon en contract in overleg

De chef keuken heeft samen met  het beheerders-echtpaar een sleutelpositie in ‘t Peerhoes. Dit onderkennen en uit kunnen werken in de praktijk zal doorslaggevend zijn in de wervingsprocedure. ‘t Peerhoes is Kesteren zal een een wat luxe ‘clubhuis’ zijn welke dienstbaar is aan haar bezoekers en gebruikers. De chef keuken dient dit beleid te ondersteunen en in staat zijn om hieraan handen en voeten te geven.

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159

Beheerders-echtpaar

Functieomschrijving:

 • Bereid zijn om in ‘t Peerhoes te wonen en daar een marktconforme huur voor te betalen, te verrekenen met het loon
 • Goede sociale vaardigheden om positief en effectief met groepen en individuen om te gaan
 • Adequaat kunnen organiseren zodat ‘t Peerhoes soepel functioneert
 • Het bestuur onderbouwd kunnen informeren over de gang van zaken in ‘t Peerhoes
 • De interne financiën onder controle hebben en verwerken in een boekhoudsysteem
 • Andere mensen de ruimte kunnen laten om hun ding te doen in ‘t Peerhoes
 • Personeel zoals schoonmakers en kinderleidsters kunnen aansturen en controleren
 • Bij schending van de huisregels of openbare zeden adequaat kunnen optreden
 • Bij calamiteiten adequaat en effectief kunnen optreden
 • Bereid zijn tot klein onderhoudswerk
 • draagt samen met de chef keuken sollicitanten voor aan het bestuur als toekomstige medewerkers van ‘t Peerhoes
 • Kinderen zijn geen bezwaar
 • Geboden loonniveau in overleg

Het beheerders-echtpaar heeft samen met de chef keuken een sleutelpositie in ‘t Peerhoes. Dit onderkennen en uit kunnen werken in de praktijk zal doorslaggevend zijn in de wervingsprocedure. ‘t Peerhoes is Kesteren zal een een wat luxe ‘clubhuis’ zijn welke dienstbaar is aan haar bezoekers en gebruikers. De beheerders dienen dit beleid te ondersteunen en in staat zijn om hieraan handen en voeten te geven.

Meer informatie kunt u opvragen bij Willem Wind, w.wind@peerhoes.nl of 06-51645159